Gårdsveterinärerna - häst


Jour vid akutfall dygnet runt måndag-fredag!
 

Gårdsveterinärerna erbjuder en modern ambulerande sjukvård till din häst. Vi har fokus på helheten i hästens välbefinnande, oavsett om det gäller akutvård, sjukdomsutredning, hälta eller konvalescens och eftervård. Vid akutfall finns en veterinär tillgänglig alla vardagar för behandling hemma i stallet. Vi åtgärdar samtliga sjukdomstillstånd - bland annat kolik, fång, hovbölder, sårskador, hältor, förlossningar, fölsjukdomar m.m.

Nu har vi även tillgång till direktdigital mobil röntgen VETZ XDR3! Denna toppmoderna röntgenteknik ger snabba högupplösta röntgenbilder på plats, utan behov av framkallning eller remittering till klinik.

Se även vår sida med tips & råd till hästägare!

 

häst

Våra tjänster:

✔ Akutvård i stallet
✔ Vaccination
✔ Hältutredning
✔ Tand/munhåleundersökning
✔ Sjukdomsutredning
✔ Stående kastration hingst

✔ Besiktning vid försäljning/köp/försäkring
✔ Hemavlivning
✔ Tävlingsveterinär

✔ Veterinärmedicinsk rådgivning
✔ Receptförskrivning

Fasta Priser 2019*:

Vaccination hästinfluensa                   511kr
Vaccination hästinfluensa + stelkramp 540kr
Vaccination botulism 687kr
Tandkontroll en häst 1950kr
Tandkontroll fler än en häst 1650kr per häst
Besiktning köp/försäljning/försäkring 2700kr
Besiktning inkl. tandkontroll 3350kr
Stående kastration hingst 3500kr
Hemavlivning (farmakologisk) 3000kr
 

*Gäller ej jourtid. Alla priser inklusive moms, intyg, mediciner och vacciner. Kostnad för resa tillkommer.

Hästtandvård

Vi utför årliga munhåleundersökningar och utredningar vid specifika problem. Eftersom vi har tillgång till dentalendoskop och tandslip kan de flesta åtgärderna göras på plats. Vanliga lidanden som vi behandlar är hakar, foderinpackningar, glesbett, skarpbett, lösa tänder, betselförslitning, sår och tandväxlingsfel. Vid behov utför vi även vargtandsborttagning.

Rekommenderat intervall för första munhåleundersökning är vid 3-4 års ålder och därefter vid 5-6 års ålder då tandväxlingen till permanenta tänder är avslutad. Under hästens liv rekommenderas regelbundna tandkontroller med 1-2 års intervall. På den äldre hästen, vid 15-20 års ålder bör en veterinär undersöka tänderna igen eftersom de börjar nötas ner och ta slut och vanliga problem är då foderinpackningar, lösa tänder och skarpbett.

Tätare kontroller än 1-2 års intervall kan behövas för hästar med konstaterade problem i munhålan. Den årliga munhåleundersökningen kan ofta kombineras med den årliga vaccinationen mot hästinfluensa och stelkramp.

Dentalendoskop 

Vi använder oss av ett dentalendoskop särskilt utveckalt för undersökning av hästens munhåla. Det ger möjlighet att undersöka individuella tänder i närbild med en högupplöst välbelyst förstoring. Dentalendoskopet avänds vid de flesta undersökningar, men kommer särskilt väl till hands vid undersökning av sprickor i tänder (fissurer), foderinpackningar långt bak i munnen och tandfrakturer. Undersökning med dentalendoskop ingår i vårt fasta pris på tandundersökning.

Besiktning

Vi erbjuder veterinärbesiktning i hemmiljö för försäljning, köp, överlåtelse, eller försäkring. Vid veterinärbesiktning kommer hästen att bli undersökt på följande moment: kontroll av rörel­seapparaten med longering och böjprov, kont­roll av hud, muskulatur, leder, och skelett, kontroll av luftvägar och andningsljud samt hjärta och blodcirkulation, kontroll av ögon, öron och munhåla, samt kontroll av könsorgan. Detta kan kompletteras med utökad munhåleundersökning vid behov.

Vid veterinärbesiktning i stallmiljö behövs en lämplig inomhusmiljö för klinisk undersökning, en paddock där hästen kan longeras och en 50-metersträcka med hårt underlag där rörelseundersökning med böjprov kan utföras. Hästen ska hanteras av en vuxen person med hästvana. Vid försäljning/köp är det fördelaktigt om både säljare och köpare finns på plats vid besiktningen..

Akutvård

Vid akutfall finns veterinär tillgänglig dygnet runt måndag till fredag. Vi har möjlighet att snabbt göra hembesök till stallet för att inleda nödvändig vård. Fall som behöver avancerad kirurgi remitteras till närmsta djursjukhus. Vi har tillgång till både mobilt ultraljud och röntgen viljet gör det möjligt att ställa diagnos i fält utan behov av remiss till klinik. I fält behandlar vi alla de vanligaste sjukdomar, bland annat kolik, foderstrupsförstoppning, ögonskador, infektioner och sårskador. Välkommen att ringa om din häst blir sjuk eller skadar sig!

vid akutfall ring 070-555 0123