Sonoscape mobilt ULTRALJUD

Vi har tillgång till en ny generation ultraljudssystem anpassad för mobil verksamhet. Vi använder både en högfrekvent prob för undersökning av senskador på hästens ben, samt en rektalprob anpassad för dräktighetsundersökning.

Vid undersökningar ges hästen lugnande medel vid behov. Undersökningen görs lämpligen i stallgången eller i en tvångsspilta.

Ultraljudsundersökningar
 

✔ Dräktighetsundersökning

✔ Senskador - djupa/ytliga böjsenan, gaffelband, förstärkningsband,         sträcksenor m.m.

✔ Mjukdelsskador, muskelskador och blödningar efter trauma

✔ Diagnostik av övriga kroppsliga svullnader, ömhet, nybildningar

vid Akutfall ring 070-555 0123